Servei de documentació 20

Servei de documentació
20 - 11/07/2013


Llista Servei de documentació


Lumen Fidei. Carta Encclica LUMEN FIDEI del Summe Pontfex Francesc als bisbes, als preveres i als diques, a les persones consagrades i a tots els fidels laics sobre la fe
Papa Francesc


Baixar arxiuLumen Fidei. Carta Encíclica LUMEN FIDEI del Summe Pontífex Francesc als bisbes, als preveres i als diáques, a les persones consagrades i a tots els fidels laics sobre la fe

Papa Francesc

Font: www.vatica.va  • 11/07/2013
  • 2019