Servei de documentació 27

Servei de documentació
27 - 29/10/2013


Llista Servei de documentació


En quin Jess creiem 2. Les noves generacions (maduresa humana i espiritual)
Montserrat Vias, abadessa del Monestir de Sant Benet de Montserrat


Baixar arxiuEn quin Jesús creiem 2. Les noves generacions (maduresa humana i espiritual)

Montserrat Viñas, abadessa del Monestir de Sant Benet de Montserrat

Jornada de Formació Permanent de l’URC  • 29/10/2013
  • 2357