Servei de documentació 39

Servei de documentació
39 - 16/01/2014


Llista Servei de documentació


TEXTOS PER A LA SETMANA DE PREGRIA PER LA UNITAT CRISTIANA I PER A TOT LANY 2014. s que el Crist est dividit? (1Co 1,13)
Els textos de la Setmana de Pregria per la Unitat dels Cristians per a lany 2014 han estat preparats per un grup de representants de diverses parts del Canad reunit pel Canadian Centre for Ecumenism and the Prairie Centre for Ecumenism i, finalm


Baixar arxiuTEXTOS PER A LA SETMANA DE PREGÀRIA PER LA UNITAT CRISTIANA I PER A TOT L’ANY 2014. És que el Crist està dividit? (1Co 1,13) Preparats i publicats conjuntament pel Pontifici Consell per a la promoció de la Unitat Cristiana i per la Comissió Fe i Constitució del Consell Mundial dels Esglésies

Els textos de la Setmana de Pregària per la Unitat dels Cristians per a l’any 2014 han estat preparats per un grup de representants de diverses parts del Canadà reunit pel “Canadian Centre for Ecumenism and the Prairie Centre for Ecumenism” i, finalment, elaborats per un comitè internacional nomenat pel Consell Pontifici per a la promoció de la unitat dels cristians i la Comissió Fe i Constitució del Consell Mundial de les Esglésies. La versió de l’original anglès i adaptació al català és del Centre Ecumènic de Catalunya. Veg. http://www.vatican.va i wcc-coe.org  • 16/01/2014
  • 2101