Servei de documentació 46

Servei de documentació
46 - 20/03/2014


Llista Servei de documentació


Lacci social des de les Entitats dEsglsia. El seu paper en la cohesi social a Catalunya.
Recerca promoguda per Xarxa dEntitats Socials dEsglsia, coordinada per la Fundaci Pere Tarrs (Universitat Ramon Llull), i com a entitats collaboradores el Campus Docent Sant Joan de Du (Universitat de Barcelona) i la Ctedra dInclusi Social


Baixar arxiuL’acció social des de les Entitats d’Església. El seu paper en la cohesió social a Catalunya.

Recerca promoguda per Xarxa d’Entitats Socials d’Església, coordinada per la Fundació Pere Tarrés (Universitat Ramon Llull), i com a entitats col·laboradores el Campus Docent Sant Joan de Déu (Universitat de Barcelona) i la Càtedra d’Inclusió Social  • 20/03/2014
  • 2144