Respondre - Octubre, novembre i desembre 2020

Fòrum de la Vida Religiosa


Página d'inici | Escoltar | Discernir | Fase intermèdia | Respondre | Posar-se en camí

Respondre - Octubre, novembre i desembre 2020“Feu tot el que ell us digui” (Jn 2,5)

 

La novetat que aporta aquesta tercera fase fa referència a l’orientació cap a la resposta aquí i ara del que hem escoltat i discernit. A més, es tracta d’arribar a grans grups, com expressió de la Unió de Religiosos de Catalunya, perquè el nostre objectiu abraça a l’URC en tot el seu territori.