Servei de documentació N. 61

El papa pastor davant al restauracionismo preconciliar

Andrés Torres Queiruga

Encrucillada. Revista Galega de Pensamento Cristián. nº 190 (2014)

Descargueu el document